LOFT BEYAZ ÇIRÇIR FABRİKALARI PROGRAMI

Loft BEYAZ, Çırçır Fabrikaları için artık tüm işlemlerinizi tek çatı altında birleştirdi.

Özellikleri:

MAL ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Çiftçiden Mal Kabul ve Ödemelerin yapıldığı ve bu işlemlerin detaylı raporlarını görebileceğiniz yerdir. Malkabülün yapılacağı depo seçilir.Tarih ve fişno girildikten sonra, mal kabülü yaptığınız çiftçi seçilir. Bununla beraber nakliyeci hamal ve komisyoncu da seçilebildikten sonra, malın türü, nevisi, hasat durumu parça adedi, randıman tipleri girilir. Son olarak getirilen malın Brüt dara net, fire ve rutubet oranı girildikten sonra Kalan miktar otomatik olarak hesaplanır ve mal kabulü olarak kaydedilir

ÖDEME İŞLEMLERİ

Önceden Çiftçi Adına Girilen Mal Kabulden sonra, bu miktarın ödemesinin yapıldığı yerdir. Önceden malı getiren çiftçi seçilir. Seçilen çiftçinin henüz ödemesi yapılmamış tüm getirdiği mallar listelenir. Bu listelenen mallardan ödemesi yapılacak (lar) seçilip, isteğe göre Nakit, Çek veya Ödeme Talimatı ile ödeme işlemi gerçekleştirilir. Ödeme ve Mal Kabul Raporlarında ise bu iki işlem ile ilgili detaylı tüm raporlara ulaşılabilinir.

FATURA İŞLEMLERİ

İrsaliye, Fatura ve Raporlarının takip edildiği bölümdür. Fatura bölümünde topluca irsaliyeleri faturalaştır bölümü de bulunmaktadır.

VARDİYALAR

Her vardiyanın girişleri burada yapılır. Bunların Listeleri alınır. Preseli Balya Kontrol Listesi Girişleri, Preseli Balya Kontrol Listesi, Vardiya Denetleme Raporu ve Vardiya raporlarının alındığı yerdir.

CARİ İŞLEMLER

Cari Kart, Cari Hareket Kaydı, Gider Kayıt Girişi, Personel Maaş Girişleri, Çek Girişi, Çek İşlemleri ve Raporları, Vadesi Dolan Çek Raporu, Cari Liste, Cari Hesap Özeti, Tüm Cari Hareket Raporu, Gider Raporları, KAsa Raporu ve Banka Raporlarının olduğu geniş bir işlemler topluluğunu içerir.

STOK

Stok Kartı, Stok Hareketleri, Stok Envanter Dökümü, Balya Satış ve Üretim Raporu, Çiğit Satış ve Üretim Raporlarının alınabileceği modüldür.

RAPORLAR

Çeki Köy Raporu, Çeki Kantar Raporu,Alım-Ödeme Raporu, Kasa Ödeme Fiş Dökümü, Mal Kabul Detaylı Fiş Dökümü, Analizler, Detaylı Stok Raporu ve Emanet Raporları alınabilinir.

MÜSTAHSİL

Müstahsil Makbuzu, Çiftçi Müstahsil Raporu, Müstahsil Makbuzu Detaylı Döküm, Çiftçi Bazında Müstahsil Dökümü, Çiftçi Bazında Müstahsil Toplamları Dökümü, Alıcı Bazında Üretici İcmali, Alım-Satım Beyannamesi ve Tevkifat Raporlarını İçerir.

FİŞ İÇERİSİNDE ONLİNE KANTAR OKUMA.

Yerel veya Bulut Yedekleme.

Geniş ve Esnek Rapor Alabilme.

Kullanıcı Yetkilendirme.

Sınırsız Şirket Veritabanı Açabilme

Sınırsız Çoklu Kullanıcı

Microsoft SQL Veritabanı.

Ekran Görüntüleri

Loft Tarım Programımıza Ait Bazı Ekran Görüntüleri
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination