İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM PROGRAMI (İK)

İşletmenizdeki Sınırsız Sayıdaki Birimlerinizde Çalışan Tüm Personellere Ait Bilgileri Tutacağınız Geniş bir programdır.

Özellikleri:

Birimler Bazında Detaylı Personel Bilgi ve Özlük Dosyası Tutabilme.

Hastalık, Analık, İş Kazası vs. Raporları Kayıt Bilgileri.

Personel Detaylı İcra Takibi Yapabilme.

Personellere Ait Tutanak Girişi ve Arşivi.

Personellere Verilen Eğitim Kayıtları ve Arşivi.

Personellerle Alakalı Detaylı Mahkeme Dosya Kayıtları, Arşivi ve Hatırlatıcısı.

İşkurlu Personellere Ait Detay Bilgileri.

Personel Performans Girişleri ve Analizi.

Çok Detaylı Yıllık İzin Takibi ve Otomatik Kalan Gün Hesaplama

Esnek Personel Listesi Alabilme

Detaylı Puantaj Kaydı

Personel İşbaşvuru İşlemleri

Birimler Arası Değişiklikleri

Personellere Ait Sınırsız Resim E-Arşiv Kaydı Yapabilme

Sms İşlemleri

Program Kullanıcısı Bazında Yetkilendirme Yapabilme.

Aynı Ağ veya Uzak Bağlantı İle Online Çalışabilme.

Sınırsız Kullanıcı.

Ekran Görüntüleri

İnsan Kaynakları Yönetimi Programımıza Ait Bazı Ekran Görüntüleri
Open Imagination
Open Imagination
Open Imagination